Alapelvek

Az együtt munkálkodás feltételei

A MEB munkatársai nem egyetlen vallási felekezet tagjai, mégis egy közös üzenettel mennek a fogvatartottakhoz. Ezért az együttmunkálkodás feltételét írásba foglaltuk és munkatársaink aláírásukkal vállalnak kötelezettséget a feltételek betartására. A feltételekből csak néhány lényeges pontra szeretnék rávilágítani :

• hitvallásunk Istennel, Jézus Krisztussal, a bűnnel és a megváltással kapcsolatban a teljes Szentírás

• A börtönökben kizárólag a Szentírás alapüzenetét hirdetjük :

• – az ember bűnösségéről, – Isten ítéletéről a bűn felett

• – Jézus Krisztus váltságművéről, – a bűnbocsánatról

• – egy új életvitel lehetőségéről.

• a missziós munka keretén belül munkatársaink nem hirdethetnek speciális felekezeti tanítást, vagy istentiszteleti gyakorlatot

• munkatársaink a börtönökben nem bírálhatnak más keresztény felekezetet, hanem csak az alapelvekben megfogalmazottak szerinti pozitív üzenetet hirdethetik.

• elhatároljuk magunkat minden a Bibliára hivatkozó, de szélsőséges (és így mégsem bibliai) tanítástól és vallásos tevékenységtől, ezért munkatársaink nem taníthatják, és nem gyakorolhatják a karizmatikus mozgalmak nyelveken szólási, kézrátételi és gyógyítási praktikáit

• munkatársainktól elvárjuk, hogy munkájukat az egyes börtönök parancsnokságával és alkalmazotti állományával összhangban végezzék

Letöltés:

MEB-alapelvek.pdf

 

Facebook

Elérhetőségünk