Kapcsolat

A MEB értékeli minden jó szándékú szervezet fáradozását, amelynek célja, hogy a fogvatartott a börtön szubkultúra hatására ne süllyedjen mélyebbre a bűnözésben.

Jó kapcsolatunk van a Büntetetés végrehajtás Országos Parancsnokságával és a helyi Intézetek vezetőivel, amely intézetekben munkatársaink munkát végeznek.

Különös mértékben keressük a jó kapcsolatot a más keresztény börtönmissziós munkát végző szervezetekkel, még akkor is ha más módszerekkel szeretnének segíteni.

Kapcsolatot tartunk nemzetközi, ill. külföldi börtönmissziós szervezetekkel (BSDG, IACPR). Ezen keresztül sok segítséget kaptunk munkánkhoz és sok tapasztalatot szereztünk.

Tanfolyamok szervezése Börtönmissziós munka végzéséhez elsősorban áldozatkész odaszánt életre és isteni elhívásra van szükség. A munkavégzés gyakorlatában azonban ismeretek is szükségesek:

• alapvető teológiai ismeretek

• Bibliaismeret

• alapvető pszichológiai ismeretek (emberismeret)

• lelkigondozási ismeretek

• büntetés végrehajtási ismeretek

• jogi ismeretek

• szociológiai ismeretek

Facebook

Elérhetőségünk