Történetünk

Történelmi áttekintés

A kommunizmus 40 évében börtönmissziós munka Magyarországon nem folyt. Néhány politikai okokból fogvatartott rabtársainak beszélt az evangéliumról, majd az un. Pártfogói szolgálat keretében a börtönökbe járó néhány hívő keresztény ember tudott a pártfogoltakkal szabadulás után evangéliumi alapon foglalkozni.

1989. A Budapesti Fegyház és Börtön vezetősége egy hívő keresztyén pártfogón, László Istvánnén ( Sári néni ) keresztül hívta a keresztyéneket, hogy jöjjenek a börtönbe a Biblia üzenetével.

1990. A BFB vezetőivel történt egyeztetések után különböző felekezetek börtönmisszió iránt felelősséget érző keresztény emberei létrehozták a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió Alapítványt (MEB)

MA közel 100 munkatársunk Magyarország 19 börtönében végez rendszeres missziói munkát.

Missziói munkánk alapjai

Missziós tevékenységünk alapja az a hit és meggyőződés, hogy a Bibliában kinyilatkozó Isten minden embert szeret. Az Ő fia Jézus Krisztus bűnt el nem követett emberi testében ezért halt meg a Golgota keresztfáján, hogy minden embert, aki hisz Őbenne és kész új életet kezdeni Ővele, megmentsen. Ez a megmentés a következőkben nyilvánul meg:

• megbocsát minden bűnt (nem elnézi)

• erőt ad új élet kezdéséhez

• megszabadít a régi életbe való visszatérés kényszerétől, erőt ad a megváltozott új életvitelben való megmaradásra

Szervezeti forma

A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió (MEB) szervezeti formája alapítvány, amelyet Krisztusban hívő keresztény magánszemélyek hoztak létre. A missziós munka és az anyagi háttér koordinálása a kuratórium irányítása alatt történik. A munkatársak tevékenységéért a kuratórium vállalja a felelősséget. Az alapítvány nem áll egyik felekezet felügyelete alatt sem, de a kuratórium tagjai és a munkatársak mind valamelyik evangéliumi keresztény egyház vagy gyülekezet aktív tagjai. A missziónak bevételt biztosító tevékenysége nincs, a munka anyagi költségeit adományokból fedezzük.

Facebook

Elérhetőségünk